tohum

  • Türkiye'nin gıda güvenliği yerli tohumlara bağlı

    tohum Türkiye'nin gıda güvenliği yerli tohumlarına bağlı. Gelecekte üç kritik alan tüm dünya için stratejik önemde olacak. Bunlar, su, gıda ve enerji. Bunu artık neredeyse tüm raporlarda görmek mümkün. Bu açıdan bakınca tarımsal üretimde tohumun stratejik önemi gözardı edilmemeli.