Doğal gaza yapılan son zamla birlikte bir ailenin elektrik dahil aylık enerji giderinin 208 YTL’ye ulaştığı bildirildi

Son bir sene içinde yapılan dört zam ile yüzde 47.07 oranında gerçekleşen doğal gaz fiyat artışı, 1 Kasım 2008 itibariyle geçerli olan yüzde 23.85’lik zamla birlikte yüzde 82.15 oranına ulaştı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, zamma tepki göstererek yeni zamla birlikte bir ailenin aylık enerji giderinin 208 YTL’ye çıktığına dikkat çekti.
Koramaz, doğal gaz zammına tepkilerini ifade eden yazılı açıklamasında, bu zamla birlikte artık emekçilerin artan doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanacağını, sanayi ve işyerlerindeki doğal gaz kullanımının da sorunlu hale geleceğini ifade etti.

‘Isınmak olanaksız olacak’
Koramaz, Yüksek Planlama Kurulu Kararı uyarınca enerji KİT’lerinde “Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” adıyla ve IMF ve ABD’ye verilen taahhütler uyarınca otomatik zam uygulamasına geçildiğini hatırlattı. Böylelikle doğal gazda aylık, elektrikte ise üç aylık dönemlerle otomatik zamların yürürlüğe konularak fiyatların yüzde 82.15 oranında arttığını ifade eden Koramaz, kombi ile ısınan bir ailenin aylık doğal gaz giderinin 133.3 YTL, aylık elektrik giderinin ise 75 YTL olacağına dikkat çekti. Koramaz, yeterince ısınmanın ve yaşanan mekanları gerektiği gibi aydınlatmanın artık olanaklı olmaktan çıktığını dile getirdi.
Doğal gaz ve elektrikteki fiyat artışlarının ekonomi ve enerji yönetimindeki başarısızlıktan beslendiğini vurgulayan Koramaz, “elektrik üretiminde doğal gazın payının çok yüksek oluşu, serbestleştirme ve kuralsızlaştırma uygulamaları, kamu santralleri düşük kapasitede çalıştırılırken özel şirketlerden yüksek fiyatlarla elektrik satın alınması, kentsel gaz dağıtım şirketlerinin birim hizmet ve amortisman bedellerinin yüksek tutulması” gibi faktörlerin sürekli fiyat artışlarına yol açtığını ifade etti.
Koramaz, dışa bağımlı petrol ve doğal gazın yanı sıra ithal kömür alış ve satış maliyetleri ile artan ve daha da artması beklenen döviz kurunun gündelik yaşama akaryakıt, doğal gaz, elektrik ve kömür fiyatlarında zam yağmuru olarak sürekli bir şekilde yansıtılacağının altını çizdi.

Makine mühendislerinden çözüm önerileri
Bu durumdan çıkış için “Türkiye’nin doğal gaz temin, alım, ithalat, arama, yerli üretim ve tüketim politikalarını kamusal çıkarları gözeten bir anlayışla oluşturması ve kamusal merkezi planlamaya geçmesi, arz güvenliği açısından doğal gaz depolama kapasiteni acilen artırması, elektrik üretiminde doğal gaz payının kademeli olarak düşürülmesi, enerji verimliliğinin temel bir enerji politikası olarak benimsenmesi” gibi önerilerde bulunan Koramaz, yurtiçi doğal gaz arama çalışmalarının artırılması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirilerek buna ilişkin yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

Patronları mı gönderelim?
İsmail Demirbaş: “Gelen zamlara alışığız artık. Emekçiler zam istediği zaman patron kapıyı gösteriyor. Adamlar devamlı zam diyor, biz sesimizi nasıl duyuracağız? Patronları mı gönderelim konuşsunlar, bize zam vermiyorlar siz de zam yapmayın diye?.. Hükümetin enflasyonu nasıl ayarladığını bilmiyoruz. Bize söylesin biz de öyle ayarlayalım… bu krizden etkilenmemiş halimizse, etkilenmiş halimizi merak ediyorum. Bu kışı nasıl çıkaracağımızı bilmiyorum. Bu kışı çıkaralım gerisine bakacağız artık…
Murat Işık: Ben emekliyim. Aldığım maaşı kiraya veriyorum. Ne yiyip ne içeceğiz biz?.. nasıl yaşayacağız?.. hükümeti enflasyon rakamlarıyla yaşadıklarımız arasında hiçbir alaka yok.
Ayten Öcal: Paramız yok zam yapıyorlar. Ne yapalım, gider çocuklarımın yanında kalırım. Ne oluyor bilmiyorum ama ben şikayetçiyim bundan. Bankaya gidiyorum şikayet ediyorum sürekli, bu para yetmiyor diye; onlar da ‘git hükümete söyle, bizim yapabileceğimiz bir şey yok’ diyorlar… yeter artık, zam yapmasınlar biz de aldıklarımızla geçinip gidelim.

Diğer Haberler