Üretim

Ülkemiz tavukçuluğu hayvancılığımız içerisinde en hızlı gelişen bir sektördür. Modern teknolojiyi uygulamada ileri ülkeler seviyesinde entegre tesislere sahiptir. 1950‘den itibaren gelişmeye başlayan,1970’li yıllardan sonra ticari mahiyette işletmelere dönüşen tavukçuluk sektörü, 1980’den sonra damızlıkçı işletmelerin kurulmaya başlaması ve 1987’de Bakanlığımızca Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulaması ile bugün ülke ihtiyacının dışında oldukça büyük bir ihracat kapasitesine ulaşmış durumdadır.

2008 yılı sonu itibarı ile Bakanlığımızca işletme-kümes numarası ve çalışma izni verilen 1.075 adet ticari yumurtacı , 8.948 adet ticari etlik ve 258 adet damızlık olmak üzere 10.281 adet kanatlı işletmesi mevcut olup,bu işletmelerde11.543 adet ticari etlik, 3.059 adet ticari yumurtacı ve 1.548 adet damızlık olmak üzere  toplam 16.150 adet kümesle faaliyet göstermektedir.Ayrıca 90 adet  kuluçkahane mevcuttur.

Bakanlığımız, ucuz ve sağlıklı protein kaynağı olan beyaz et  ile yumurtanın halkımız tarafından kolay ve en uygun fiyatla temin edilebilmesi için, kanatlı üretiminin yönlendirilmesi ile ortaya çıkan ve çıkabilecek aksaklıkların önlenmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Bakanlığımız bunun için Dünyada belirli ülkelerin geliştirdiği verimi çok yüksek damızlık ebeveyn ve büyük ebeveyn kanatlıların ülkemize ithalatının gerçekleştirmesinde seçici ve yönlendirici rol oynayarak Kanatlı Entegre Şirketlerine ithalat izni vermektedir. İthal edilen bu damızlık civciv ve yumurtalardan üretim yapılmaktadır.

Etlik piliç üretimi, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmış durumdadır. Bunun nedenleri; bu bölgelerin, büyük yerleşim merkezlerine yakınlığı nedeniyle tüketimin fazla oluşu, enerji temininin daha kolay olması, iklim, coğrafi yapı uygunluğu ve ulaşım imkanlarının kolaylığı olduğu söylenebilir.

Yumurta üretimi de yine aynı bölgelerde yoğunluk arz etmektedir. Özellikle, Çorum, Kayseri, Afyon ile Bolu İllerimizde üreticiler kooperatif ve şirketleşme yoluyla güçlü birlikler oluşturmuşlardır. Yumurta üretiminde genellikle kapalı alandan daha çok yararlanmayı sağlayan kafes sistemi uygulanmaktadır. Aşağıdaki tablolarda 2002-2008 yılları Kanatlı üretim ve tüketim rakamları verilmiştir.

2002-2008 YILLARI KANATLI ETİ ÜRETİMİ VE FERT BAŞI TÜKETİM

 

Yıl

Üretilen Kanatlı  Eti (Ton)

Nüfus (Bin)

Fert Başı Tüketim (Kg)

2002

726.607

69.000

10,53

2003

905.251

69.400

13.04

2004

914.458

69.800

13,10

2005

979.413

70.100

13,97

2006

934.732

70.300

13,29

2007

1.099.920

70.586

15,58

2008

1.123.132

71.517

15,70

Kaynak:  TÜİK

2002-2008 YILLARI SOFRALIK YUMURTA ÜRETİM VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN RAKAMLAR

 

Yıllar

Yumurta Üretimi (Milyon Adet)

Nüfus (1000)

Fert Başı Tüketim (Adet)

2002

11.555

69.000

167

2003

12.667

69.400

180

2004

11.056

69.800

155

2005

12.052

70.100

169

2006

11.734

70.300

162

2007

12.725

70.586

168

2008

13.191

71.517

165

Not: Kişi başına yumurta tüketimi ihracat miktarı düşüldükten sonra hesaplanmıştır.

Kaynak:  TÜİK

İthalat

Bilindiği üzere Ülkemiz damızlık materyal bakımından genelde ithalatçı konumdadır. Yüksek verimli genotiplere sahip hatların geliştirilmesi için devletimizin, kanatlı sektörümüzün ve üniversitelerimizin daha fazla gayret göstermesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda 2002–2008 yıllarına ait damızlık civciv ve yumurta ile kuluçkalık yumurta ithalat rakamları verilmiştir.

 

2002-2008 YILLARI DAMIZLIK CİVCİV VE YUMURTA İLE

KULUÇKALIK YUMURTA İTHALATLARI

Yıllar

Etçi

Damızlık

Civciv

İthalatı

Etçi

Damızlık Yumurta İthalatı

Yumurtacı Damızlık

Civciv

İthalatı

Damızlık

Hindi

Civciv

İthalatı

Kuluçkalık

Hindi

Yumurtası İthalatı

2002

1.453.576

11.007.690

490.894

23.597

1.848.000

2003

1.167.285

9.744.434

445.014

31.416

4.785.200

2004

1.120.239

10.399.366

464.456

25.700

6.519.200

2005

845.378

11.599.355

469.364

30.600

4.985.120

2006

1.174.122

4.276.901

499.270

0

3.236.900

2007

1.027.207

5.784.689

379.822

0

5.039.815

2008

1.729.310

5.077.858

525.082

14.560

4.745.135

Kaynak: TÜGEM

Diğer Haberler